ЗДОРОВ'Я

Home | СІМЕЙНЕ КОЛО | ЗДОРОВ'Я

Краще таки перевіритися

image
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, рак простати — в п’ятірці хвороб, які найчастіше стають причиною смерті. В Україні кожен п’ятий чоловік помирає впродовж року
Full story
image

Головне — усунути причину

Чимало наших співвітчизників страждають від трофічних виразок. За науковим визначенням, це задавнені рани, що не загоюються протягом тривалого часу. І якщо їх належним чином не...
Full story
image

Помічна гвоздика

Приправа «гвоздика духмяна» — це висушені бруньки (їх ще називають «бутончики») тропічного гвоздичного дерева з яскравим ароматом, які виявляють і антисептичну дію.Із давніх-давен їх застосовували...
Full story
image

Як метеозалежним людям поліпшити свій стан

  Як­що лю­ди­на від­чу­ває змі­ни, що від­бу­ваю­ть­ся в по­го­ді, це вва­жає­ть­ся нор­маль­ною ме­тео­чут­ли­віс­тю, яка не при­но­сить не­при­єм­нос­тей. А ось метеозалежність — патологічний стан, що характеризується тим, що...
Full story
image

Не так багато людей в юнацькі роки стикається з похміллям

  Ко­жен свят­ко­вий ве­чір, де на сто­лі бу­ли при­сут­ні спирт­ні на­пої, ра­ні­ше за­кін­чу­вав­ся лег­ко і ве­се­ло. У сту­дент­ські ро­ки чи­ма­ла кіль­кість мо­ло­ді всю ніч гу­ляє на...
Full story
image

Ризик виникнення гіпертонії є значно нижчим у жінок, які годували дітей груддю

  Та­ку за­яву зро­би­ли фа­хів­ці з Ко­реї, за­вер­шив­ши но­ве до­слі­джен­ня. У всі часи гіпертонія вважалась одним із головних факторів, який провокує не тільки низку хвороб, але...
Full story
image

Чому важливо для здоров'я роззуватися, приходячи додому?

  Вам не по­до­ба­єть­ся, ко­ли вас зму­шу­ють зні­ма­ти взут­тя пе­ред тим, як увій­ти в кім­на­ту? Це мо­же дра­ту­ва­ти, але на­справ­ді на це є ва­го­ма при­чи­на. Ра­зом...
Full story
image

Годування груддю захищає жінок від діабету та раку яєчників

    У жі­нок, які не мен­ше як пів­ро­ку го­ду­ва­ли груд­дю сво­їх но­во­на­ро­дже­них ді­тей, ри­зик роз­вит­ку цук­ро­во­го діа­бе­ту знач­но ниж­чий. Про це по­ві­дом­ля­ють аме­ри­кан­ські фа­хів­ці, які від­сте­жу­ва­ли...
Full story
image

Рак лікуватимуть за допомогою речовини, що міститься в кропиві та мурахах

  У кро­пи­ві є спо­лу­ка, яка мо­же до­по­мог­ти у бо­роть­бі з он­ко­ло­гіч­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми. Та­ко­го вис­нов­ку дійш­ли вче­ні з Уор­вік­сько­го уні­вер­си­те­ту піс­ля за­вер­шен­ня сво­го до­слі­джен­ня. На сьо­го­дні...
Full story
image

Болі у спині усунуть антибіотики

У 40% випадків людину можна позбавити від хронічного болю у спині за допомогою антибіотиків. Такою сенсацією поділилися фахівці, які працюють в університетах Бірмінгема і Південної...
Full story
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 2153 | displaying: 91 - 100
Subscribe to Newsletter
: