ЗДОРОВ'Я

Home | СІМЕЙНЕ КОЛО | ЗДОРОВ'Я

У ботулотоксину знайшлося несподіване застосування в кардіології

image
Післяопераційна фібриляція передсердь являє собою звичайне ускладнення, яке зачіпає від чверті до половини всіх пацієнтів після кардіохірургії.Це може призвести до серцевої недостатності, інсульту і збільшення
Full story
image

Новий антибіотик можуть застосувати для абсолютно нової хвороби

Згідно з дослідженнями хвороб Альцгеймера і Паркінсона новий антибіотик міноциклін може уповільнити або запобігти цим недугам і дати надію людям, що страждають від них.Науковці, тестуючи...
Full story
image

На допомогу паралізованим з'явився пристрій, керований думкою

  Уче­ні роз­ро­би­ли ре­во­лю­цій­ний при­стрій, який до­зво­ляє па­ра­лі­зо­ва­ним лю­дям ви­ко­рис­то­ву­ва­ти свої дум­ки для ви­ко­нан­ня зав­дань, які во­ни ні­ко­ли не очі­ку­ва­ли ро­би­ти зно­ву.   Крихітний чіп, імплантований у мозок,...
Full story
image

Діагностику раку грудей можна зробити просто

Нові наукові дослідження відкривають несподівані знахідки, зокрема можливість виявляти ракові пухлини молочної залози за допомогою смартфон-технології.Відомо, що смартфон інтерпретує мову користувача, а також знаходить та...
Full story
image

Найунікальніший діагностичний прилад в світі

У Каліфорнії створено перший у світі сканер усього тіла EXPLORER. Він створює тривимірну картину за лічені 20 секунд і також є першим, що сканує весь...
Full story
image

Створено нову ефективну таблетку для схуднення

Уче­ні ство­ри­ли таб­лет­ки для схуд­нен­ня Gelesis100, які до­по­ма­га­ють за пів­ро­ку втра­ти­ти 5–10% ва­ги лю­дям з ожи­рін­ням. Це — кап­су­ла, яка у шлун­ку пе­ре­тво­рює­ть­ся на гель...
Full story
image

Що треба знати про гепатит А?

Ли­ше про­тя­гом остан­ніх двох тиж­нів в Ук­раї­ні, зок­ре­ма на Львів­щи­ні, Іва­но-Фран­ків­щи­ні та Оде­щи­ні, на ге­па­тит А за­хво­рі­ли по­над 3 де­сят­ки на­ших кра­ян — ма­лих та...
Full story
image

Малорухливий спосіб життя – шлях у нікуди

У наш час із не­ймо­вір­ною швид­кіс­тю роз­ви­ває­ть­ся тех­ніч­ний про­грес. На­сам­пе­ред до­сяг­нен­ня на­уки і тех­ні­ки при­зна­че­ні для по­лег­шен­ня жит­тя лю­ди­ни. Але ра­зом із цим ста­ли ду­же...
Full story
image

Якою має бути дієта взимку?

Чи має різ­ни­ти­ся діє­та літ­ня й зи­мо­ва? І чи ли­ше се­зон­ни­ми об­ста­ви­на­ми зу­мов­лює­ть­ся ця різ­ни­ця в на­шо­му ра­ціо­ні? Скіль­ки взим­ку слід їс­ти са­ла, чо­му ко­рис­ні...
Full story
image

Краще голіться самі

Хоча переважна більшість сучасних чоловіків вважають за краще видаляти рослинність на обличчі самостійно, зрідка їм доводиться вдаватися і до послуг перукарень. Однак там їх може...
Full story
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 2340 | displaying: 41 - 50
Subscribe to Newsletter
: