ЗДОРОВ'Я

Home | СІМЕЙНЕ КОЛО | ЗДОРОВ'Я

Серцеві аритмії

image
Їх багато. І щороку кількість цих недуг, на жаль, зростає. Докладніше про це у розмові з керівником відділу аритмій серця Національного наукового центру «Інститут кардіології
Full story
image

Ангіна

Розрізняють декілька видів ангін, однак у більшості випадків ідеться про гостре запалення мигдалин у горлі. Збудники його — бактерії, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Пропонуємо народні...
Full story
image

Грип: вакцинуватися ніколи не пізно

Чи можна захворіти повторно на грип упродовж одного сезону? Чи вакцина проти грипу захистить від «свинячого» грипу? Чи одне щеплення дасть імунітет від вірусів на...
Full story
image

Як зберегти струнку фігуру?

Сьо­го­дні чи не на всіх те­ле­ка­на­лах кру­тять чис­лен­ні про­гра­ми, в яких зір­ки шоу-біз­не­су го­ту­ють ко­рис­ну їжу, а фа­хів­ці кра­си — діє­то­ло­ги, кос­ме­то­ло­ги то­що — ді­лять­ся...
Full story
image

Жіноча мода: як не зашкодити здоров'ю

Ко­ли ми ви­би­ра­ємо для се­бе одяг і взут­тя, то ке­ру­ємо­ся не ли­ше гі­гі­є­ніч­ни­ми мір­ку­ван­ня­ми, а й мод­ни­ми тен­ден­ці­ями. Мо­да — ве­ли­ка си­ла! Але во­на здат­на...
Full story
image

Будь-яка людина може зіткнутися з проблемою погіршення пам'яті та уваги

  Це може бути викликано нестачею вітамінів в організмі. Виправити проблему нескладно. Головне — додати до раціону продукти, які містять необхідні для хорошої пам’яті і концентрації...
Full story
image

Томат здатний відновлювати легені колишніх курців

  Щорічно понад 55% нікотинозалежних людей намагаються здобути перемогу над шкідливою звичкою. Відмова від сигарет дозволяє людині уникнути цілої низки захворювань, у тому числі хронічної обструктивної...
Full story
image

Гарячий чай може стати причиною раку стравоходу

  Но­ве до­слі­джен­ня, про­ве­де­не вче­ни­ми у Ки­таї, за­свід­чи­ло, що зви­чай­ний чай, на­грі­тий до 65°С, у по­єд­нан­ні з над­мір­ним вжи­ван­ням ал­ко­го­лю або при ін­тен­сив­но­му ку­рін­ні був по­в’яза­ний...
Full story
image

Від післяпологової депресії допоможе спів

  Ма­ми, які страж­да­ли на піс­ля­по­ло­го­ву де­пре­сію, що від­ві­дува­ли зі сво­їми но­во­на­ро­дже­ни­ми діть­ми гру­по­ві за­нят­тя зі спі­ву, знач­но швид­ше по­збу­ва­ли­ся від симп­то­мів за­хво­рю­ван­ня. Результати дослідження були...
Full story
image

Регулярне недосипання зменшує об'єм головного мозку

  Кож­на лю­ди­на ра­но чи піз­но сти­кає­ть­ся з проб­ле­мою не­до­си­пан­ня. Ба­га­то­го­дин­на за­йня­тість про­тя­гом дня і ма­лень­кий від­рі­зок ча­су, кот­рий за­ли­ша­єть­ся для сну, при­зво­дять до то­го, що...
Full story
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 2153 | displaying: 71 - 80
Subscribe to Newsletter
: