ЗДОРОВ'Я

Home | СІМЕЙНЕ КОЛО | ЗДОРОВ'Я

Яблуко замінить чашку кави

image
  Фа­хів­ці в га­лу­зі хар­чу­ван­ня ре­ко­мен­ду­ють за­мі­ни­ти ран­ко­ву ка­ву яб­лу­ком. Цей фрукт при­не­се біль­ше ко­рис­ті ор­га­ніз­му лю­ди­ни і до­по­мо­же швид­ше про­ки­ну­ти­ся. Величезна кількість людей в усьому
Full story
image

Зелений час – суперпродукт для здоров'я

  Лон­дон­ський діє­то­лог Ге­ор­гі­ос Те­ніх­ріс­тос до­слі­див влас­ти­во­сті і ко­ристь трьох про­дук­тів — зе­ле­но­го чаю, кур­ку­ми і ка­као. Спеціаліст у сфері дієтології назвав кращий серед них продукт...
Full story
image

Регулярне вживання риби підвищує рівень IQ

  Більш ви­со­ким рів­нем ін­те­лек­ту во­ло­ді­ють ді­ти, які їдять ри­бу як мі­ні­мум раз на тиж­день. Про це йдеть­ся у но­во­му до­слі­джен­ні. Вживання морепродуктів не рідше одного...
Full story
image

Як гра перетворюється на хворобу

  Для лю­дей, які страж­да­ють на нер­во­ві, пси­хіч­ні за­хво­рю­ван­ня, влас­ти­во за­пе­ре­чен­ня проб­ле­ми. «Так, я п’ю кіль­ка ра­зів на тиж­день, але ж я мо­жу зу­пи­ни­ти­сь, який же...
Full story
image

Синдром хронічної втоми: що з ним робити?

  За спос­те­ре­жен­ня­ми фа­хів­ців, синд­ром хро­ніч­ної вто­ми — од­на з най­по­ши­ре­ні­ших па­то­ло­гій на­шо­го ча­су, го­лов­ною озна­кою якої є не­вмо­ти­во­ва­на ви­ра­же­на за­галь­на слаб­кість, що спос­те­рі­гає­ть­ся три­ва­лий час...
Full story
image

Деградацію легенів можна не тільки сповільнити але й усунути

Функціонування легенів у людей, які багато курять, може значно покращитися, якщо курець виділятиме час на регулярні інтенсивні фізичні вправи. Про це заявила група фахівців після...
Full story
image

Без усмішки — ніяк

Сухі потріскані губи мало того, що псують зовнішність, ще й дуже болять — навіть усміхнутися важко. А спричинюють це вітер і холод, адже шкіра на...
Full story
image

Заслін гіпертонії

  Останні дослідження американських лікарів довели, що гіпертонія розпочинається з кров’яного тиску 140/80. Зрозуміло, хворобу краще попередити, ніж лікувати у запущеній формі. М’яко, без загрози для...
Full story
image

Коли кістки втрачають щільність

Для багатьох знання про цю хворобу обмежуються симптомами зменшення щільності кісток. Та мало хто знає, що за даними ВООЗ остеопороз перебуває на четвертій сходинці у...
Full story
image

Якщо болять м’язи та суглоби

Біль у суглобах та м’язах може виникати за багатьох захворювань. Він імовірний у разі хвороб опорно-рухового апарату, нервової системи, зокрема невралгій, травмування тощо.Від гострого болю...
Full story
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 2153 | displaying: 81 - 90
Subscribe to Newsletter
: