Культура

Home | ДУХОВНІСТЬ | Культура

Володимир Лукашев: українську культуру бульдозером політики не подужати

image
  Наш гість — на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни, ху­дож­ній ке­рів­ник На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Лу­ка­шев. У твор­чо­му до­роб­ку В. Лу­ка­ше­ва — 100 опер­них по­ста­но­вок у Хар­ко­ві, Ки­єві,
Full story
image

Богдан Жолдак: Творчий потенціал українців замішаний на перешкодах

 Наш спів­роз­мов­ник Бог­дан Жол­дак — ав­тор чис­лен­них кни­жок у різ­них жан­рах. Пуб­лі­ку­вав­ся в Хор­ва­тії, США, Ка­на­ді, Ні­меч­чи­ні та Япо­нії. Пе­ре­мо­жець та ла­уре­ат лі­те­ра­тур­них, те­ат­раль­них, кі­но-...
Full story
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 84 | displaying: 15 - 16
Subscribe to Newsletter
: