ВIДШКОДУВАННЯ ЗБИТКIВ ЗА ШКОДУ ЗАПОДIЯНУ НЕЯКIСНИМИ ТОВАРАМИ

0
375

Вiдповiдно до законодавства штату Iллiнойс, травмована особа має право на матерiальне вiдшкодування вiд виробникiв та продавцiв неякiсних товарiв за травми, що були заподiянi внаслiдок користування цими товарами.

Tермiн “товари” охоплює переважну бiльшiсть предметiв широкого вжитку, що використовуються населенням. Таким чином, виробники таких товарiв як автомобiлi, обладнання для фабрик та заводiв, елетричнi прилади, знаряддя працi, медичнi препарати, тощо, повиннi забезпечити вiдповiднiсть цих товарiв до певниx загальноприйнятиx норм безпеки.

Як правило, право на таке вiдшкодування виникає в трьох випадках:

1.  Дизайн певного предмету не вiдповiдає загальноприйнятим правилам безпеки та створює пiдвищену небезпеку для його користивачiв. Наприклад: неправильний дизайн паливного баку в автомобiлi призводить до то того, що автомобiль вибухає при дрiбнiй аварiї.

2.  Дефект тoвару, що був створений при його виробництвi. Наприклад: при виробництвi металевої драбини, завод використовує бракований метал, в результатi чого, ця драбина ламається пiд вагою будiвельника.

3.  Виробник товару не попереджує покупцiв та користувачiв лiкарських засобiв про потенцiйнi ризики для здоровя. Наприклад: фармацевтична компанiя не попереджyє населення про те, що певний медичний препарат може викликати iнсульт.

На сьогоднiшнiй день, юристи моєї компанiї розслiдують можливiсть отримання вiдшкодування сiм’ями тих осiб, що загинули внаслiдок користування наступними товарами та послугами:

1.  Електричний стимулятор серця Medtronic. Як повiдомили виробники цього медичного пристрою, на сьогоднiшнiй день, зафiксовано 5 смертей, що можуть бути повязанi з використанням апарату Medtronic.

2.  Медичний препарат – Avandia. Цей медичний препарат виписувався особам хворим на дiабет. Вживаня цього препарату пов’язується з серцевими нападaми у його користувачiв. 

3. Gandolinium – препарат, що вводився бiльшостi хворих при проходженнi MRI. Використання цього препарату пов’язують з важким захворюванням, Nephrogenic Systemic Fibrosis.