ДВА В ОДНОМУ…

0
502

Після невеликого випробування часом молоде подружжя стикається з певною свободою і відсутністю взаєморозуміння. Саме тут і має виявитись сутність чоловіка та жінки. Але чи збігається з природним призначенням все, що відбувається між дружиною та чоловіком?
Реалізація сімейних функцій безпосередньо впливає на характер подружніх взаємин. Кожен відіграє відведену природою роль по-різному, бо знову ж таки, дійсно існують вагомі чинники: потреба в довірливо-дружніх стосунках і спілкуванні всієї сім’ї, потреба в сексуальному задоволенні, потреба в збереженні та підтримці почуття власної гідності…
Кожен чоловік та кожна жінка тяжіє до особи протилежної статі, звісно залежно від віку, світогляду, фізичного та психічного стану та ще від численних факторів, які впливають на наше життя.
Головною причиною відсторонення та відчуження партнерів одне від одного є порушення гармонії в системі цінностей (будемо вважати, що все ж певна гармонія попередньо існувала). Та для того щоб система працювала стабільно, необхідна визначена та узгоджена дія всіх складових стосунків.
Людина перебуває під постійним впливом мільярдів чинників, зовнішніх і внутрішніх, потужних і непомітних, раптових і постійних. Врешті, на кожну людину впливають такі чинники, як час і місце народження, виховання, освіта, спосіб життя (харчування, звички, відпочинок, робота тощо), віросповідання та випадкові, на перший погляд, події. Важливим фактором є рівень статевих гормонів. Беручи сказане до уваги – дивуємося, як взагалі люди знаходять спільну мову, пліч-о-пліч живуть разом та й ще отримують від цього задоволення, особливо коли це такі різні істоти як чоловік і жінка?..
Сьогодні проводиться багато досліджень щодо залучення робочої сили незалежно від статевої приналежності, пошуку технічних та інших факторів впливу на людину. Жінки та чоловіки на рівних керують автомобілями, знаються на математиці та працюють за комп’ютером, керують десятками та навіть тисячами підлеглих…
Результати досліджень свідчать, що перше місце серед причин сімейних розладів посідають психологічні фактори, які становлять загалом 70 %, тоді як соціальний фактор, а саме незадоволеність матеріальним становищем сім’ї, становить лише 30 %.
Аналіз подружніх пар виявив найвищий відсоток неузгодженості таких сімейних установок:
– альтернатива між почуттям обов’язку та задоволенням (88 %);
– ставлення до грошей (84 %);
– значимість сексуальної сфери в подружньому житті (76 %);
– ставлення до кохання романтичного типу (68 %);
– ставленні до обмежень у сексі (60 %).
Лише в установках «ставлення до дітей» виявлено узгодженість у 72 % опитаних подружніх пар.
Як показали дослідження, в подружніх парах «піки» напруженості припадають на перший-другий та на п’ятий-шостий роки подружнього життя.
Якщо розглядати показники напруженості за окремими шкалами, то можна виділити такі тенденції:
– загальна незадоволеність спостерігається в 72 % опитаних пар;
– нервово-психічне напруження виявлене у 64 % пар;
– сімейна тривожність характерна для 56 % пар респондентів.
Показники напруженості та тривожності переважають у чоловіків.
Неспівпадіння інтересів і поглядів – одна з найважливіших причин виникнення конфліктів, зумовлена невмінням чи небажанням поступатися та враховувати бажання партнера. Тому важливо звернути увагу на таку частину проблеми, як ставлення до себе, самооцінка та, знову ж таки, як віддзеркалення цього – ставлення до партнера. Часто відбувається банальна плутанина між поняттями, почуттями, словами, цінностями та власною поведінкою. Отже, «самостійний» психоаналіз може бути найдієвішим засобом визначення причин і шляхів розв’язання проблем.
Емоції та почуття – це паливо відносин, це коні, що несуть колісницю шлюбу, порозуміння, слова та планування – це віжки, а побут, гроші та інші матеріальні цінності – це власне карета. Що стало з возом, коли його тягнули лебідь, рак і щука, – всім відомо. Тому і «перетягування ковдри» веде до передбачуваного результату.
Цікаво, що і в християнстві, і в юдаїзмі, і в ісламі є дуже чіткі та прості рекомендації стосовно шлюбу та стосунків між чоловіком та жінкою. Але мало хто звертається до цієї вікової мудрості.
В тому і радість, що людина наділена певною свободою та волею, що дає право обирати власну поведінку, думки, об’єкти, обирати партнера, віру та роботу… Навіть якщо у вас не так вже й багато спільних інтересів – однаково – подивіться один одному в очі, будьте щирі та небайдужі, забудьте про все на світі та посміхніться незрадливою та безкорисливою посмішкою… хоча б і просто так, бо сонце світить і зазирає нам у вічі без наміру, але з Любов’ю.
Сергій БІЛЕКА,
лікар-психіатр