Підвищений тиск вранці

0
31

Артеріальний тиск природним чином коливається протягом дня і ночі, але його аномально високі показники вранці можуть вказувати на те, що у людини підвищений ризик серцево-судинних порушень.

Кров’яний тиск самостійно підвищується і опускається залежно від часу доби. Вночі, коли ми спимо, він може падати на 10−30%, але після пробудження тиск знову починає рости. У декого таке зростання може бути занадто значним, що призводить до ранкової гіпертонії.

Люди з ранковою гіпертоні­єю мають більш високу ймовір­ність серцево-судинних ката­строф, ніж люди з нормальними ранковими показниками арте­ріального тиску. Ранкова гіпер­тонія збільшує ризик серцевого нападу та інсульту, які часто ви­никають саме у перші 4−6 годин після пробудження, коли підви­щується кров’яний тиск. Своєю чергою, контроль підвищеного тиску вранці служить профі­лактикою серцевого нападу та інсульту. Що ж важливо знати?

Нормальна картина арте­ріального тиску. Артеріальний тиск відображає ту силу, з якою серце качає кров по системі судин і артерій. На тиск мо­жуть впливати кілька факторів: стрес або тривога, фізична ак­тивність, харчування. Нормаль­ним є кров’яний тиск в межах 130/80 і трохи нижчий. Пока­заники тонометра між 130/80 і 139/89 вказують на те, що лю­дина схильна до ризику розви­тку гіпертонії, а 140/90 кажуть, що гіпертонія вже є.

Причини підвищеного тис­ку вранці. Можливими при­чинами ранкової гіпертонії мо­жуть бути такі обставини:

Медикаментозне лікуван­ня. Неконтрольована ранкова гіпертензія може вказувати на проблему з типом або дозу­ванням ліків від тиску: напри­клад, вони приймаються в дуже низькій дозі або ж приймаються препарати короткої чи проміж­ної дії, а не препарати тривалої дії, або приймається один гіпо­тензивний препарат, а не ком­бінація ліків.

Медичні умови. Підвище­ний тиск вранці може свідчити про наявні захворювання або порушення в роботі організму, зокрема підвищений тиск, який не лікується, високий рівень хо­лестерину, обструктивне апное уві сні, діабет, захворювання щитовидної залози, синдром Кушинга, вовчак, склеродер­мія, захворювання нирок.

Фактори способу життя. Певні фактори способу життя теж збільшують ризик розви­тку ранкової гіпертонії. До них відносять куріння, зловживання алкоголем, раціон з високим вмістом солі і насичених жирів, нестача фізичної активності, робота в нічну зміну, ожиріння, велика кількість стресових по­дій.

Щоб своєчасно «засікти» гі­пертонію, необхідно регулярно вимірювати артеріальний тиск, починаючи з 40 років.

Юрій Червінський

Фото з відкритих джерел