Рак лікуватимуть за допомогою речовини, що міститься в кропиві та мурахах

0
271

 

У кро­пи­ві є спо­лу­ка, яка мо­же до­по­мог­ти у бо­роть­бі з он­ко­ло­гіч­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми. Та­ко­го вис­нов­ку дійш­ли вче­ні з Уор­вік­сько­го уні­вер­си­те­ту піс­ля за­вер­шен­ня сво­го до­слі­джен­ня.
На сьо­го­дні при лі­ку­ван­ні ра­ку час­то за­сто­со­ву­ють цис­пла­тин, ство­ре­ний на ос­но­ві пла­ти­ни. Цей пре­па­рат до­сить ефек­тив­ний, про­те має сер­йоз­ні не­до­лі­ки.
У першу чергу він викликає звикання — й багато видів ракових клітин виробляють стійкість до цисплатину. По-друге, препарат, знищуючи уражені раком клітини, вбиває й здорові. Тому фахівці не залишають спроб знайти більш ефективний і якісний засіб для боротьби зі страшним захворюванням.

 

Англійським ученим удалося виявити нове з’єднання, яке можна буде використовувати при лікуванні онкології, зокрема злоякісної пухлини яєчників і простати. Пітер Седлер, професор Уорвікського університету, зазначив, що сполука платини активно застосовується в онкології, проте мета його команди полягала у пошуку засобу, який буде придушувати рак без побічного ефекту.
Фахівці вивчали органічну сполуку осмію — JPC11, яка при потраплянні у людський організм сприяє утворенню «нетоксичної дози форміату натрію». Це з’єднання є природним і міститься у мурахах і кропиві. Органічне поєднання осмію здатне знищувати клітини раку.
Для того щоб підтримувати значну швидкість ділення, ракові клітини використовують енергію, що міститься у піруваті. Однак JPC11 перетворює піруват на лактат. З цього з’єднання ракові клітини не можуть отримувати енергію. Крім того, органічна сполука осмію має мінімальний вплив на здорові тканини.
Перш ніж новий засіб можна буде застосовувати на людях, науковцям доведеться провести велику кількість досліджень для підтвердження ефективності та безпеки нового методу лікування раку.