«CARITAS IN VERITATE»

0
337
img

Церква й суспільство в новій енцикліці Папи Римського Венедикта ХVІ «Любов в Істині»

“Любов в Істині” – так називається третя енцикліка-лист Вселенського Архієрея Венедикта ХVІ. Актуаль­ність цього документа полягає в тому, що він розглядає й аналізує багато проблем нинішнього суспільства, зо­крема, такі теми, як міграція, економіка, праця та працевлаштування, світова фі­нан­сова криза тощо.

Варто зазначити, що енцикліка привернула увагу широкого кола читачів та отримала високу оцінку критиків із полі­тичних та економічних галузей. Провідна італійська преса охарактеризувала документ як такий, що вніс вагомий внесок в історію.

Можливо, для когось є незвичним те, що Церква бере на себе відповідальність вивчати й аналізувати проблеми сьогодення, а тим паче пропонувати якісь конкретні директиви щодо їх вирішення. Проте пам’ятаймо, що хоча Церква Христова не є від світу цього, вона є установою та свого роду суспільством. Саме тому Церква не може залишатися на маргінесі суспільства, навпаки – її роль і внесок у суспільство є неминучими.

Ба більше, сам Ісус Христос – засновник Церкви – свого часу брав активну участь у роз­витку і формуванні суспільства, проповідуючи, навчаючи, лікуючи та допомагаючи людям у їхніх бідах і нещастях. Так само і Церква повинна й надалі продовжувати місію Христа: проповідувати правду та пос­тійно її шукати і захищати.

Повернімося до енцикліки. Лист розпочинається тезою, що любов – це надзвичайна сила, яка спонукає людину діяти справедливо та пропагувати мир у світі. Вже на самому початку Папа Римський нагадує, що Церква завжди підтримувала та підтримує повноцінний розвиток людини та всього людства. Все со­ці­альне вчення Церкви побудоване на принципі любові, любові до Бога та до ближ­ньо­го. Впродовж листа наслідник св. Петра звертає особливу увагу на справедливість і на спільне благо, які так часто нівелюють керівники держав, а на їх місці процвітають несправедли­вість і нерівний розподіл багатств.

Нижче подаємо деякі з головних думок Енцикліки Папи Римського Венедикта ХVІ “Любов в Істині” (Caritas in Veritate), перший наклад якої становить більш ніж півміль­йона примірників (530 тисяч) і переклад якої українською мовою готують.

Людина й економіка. Люд­ська особа та її благо мають бути метою та центром економіки. Людина повинна так керувати економікою, щоб економіка служила державам і всьому людству. Метою економіки не повинні бути ні монополія, ні нажива чи збагачення одних держав за рахунок збіднення інших.

Фінансова криза. Папа закликає реагувати на кризу з реалізмом і з надією. Скрута може допомогти виробити нові моделі та схеми в економіці та встановити нові правила її врегулювання.

Голод і бідність. Для збереження миру та світової стабільності потрібно забезпечити планету достатніми запасами їжі та продуктів.

Праця. Кожна людина має право на працю, гідну люд­ської особи, та на отримання відповідної заробітної плати.

Питання демографії. Венедикт ХVІ гостро критикує держави й організації, які практикують та легалізовують аборти. Ватикан укотре закликає людство до відповідальності за ненароджених дітей і до поваги до людського життя від зачаття і аж до смерті.

Міграційні й еміграційні процеси. Керівники держав, в які їдуть люди в пошуках кращих економічних умов і праці, зобов’язані створити закони, які правильно врегульовували б еміграційні процеси, не забуваючи, що кожен емігрант – це людська особа з гідністю та пра­вами.