ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

0
586

У зв’язку із підготовкою до чергових виборів народних депутатів України, які відбудуться 28 жовтня 2012 року, та з метою належного забезпечення реалізації громадянами України, які проживають або перебувають в період підготовки та проведення виборів за межами України, їхніх виборчих прав повідомляємо таке.  
Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки та проведення виборів за межами України, реалізує своє право голосу на виборах на загальних підставах, незалежно від правових підстав перебування на території іноземної держави, а також перебування на консульському обліку.
Згідно з актами законодавства України списки виборців виготовляються виключно на підставі Державного реєстру виборців.
Державний реєстр виборців – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.
До списку виборців на закордонній виборчій дільниці включаються виборці, виборча адреса яких відповідно до відомостей Реєстру відноситься до цієї виборчої дільниці.
Кожен виборець має право:
1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців;
2) знати про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Державного реєстру виборців;
3) знати про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених частинами першою – четвертою статті 26 Закону України «Про Державний реєстр виборців», зокрема знати, кому і з яких підстав була надана інформація про нього;
4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Державного реєстру виборців повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Державного реєстру виборців, у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців»;
5) звертатися у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців», до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Державного реєстру виборців себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Державного реєстру виборців щодо себе або інших осіб;
6) оскаржувати у порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність органів Державного реєстру виборців;
7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Державного реєстру виборців.
Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у передбачених цим Законом випадках.
У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні такого включення.
(Частина перша статті 10 Закону України «Про Державний реєстр виборців»)
Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Державного реєстру виборців
Відповідно до статті 19 Закону України „Про Державний реєстр виборців”, особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, наведених у статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону.
До заяви додається копія пред’явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України).

Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Державного реєстру виборців щодо зміни його персональних даних
Відповідно до статті 20 Закону України „Про Державний реєстр виборців”, кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.
Звертаємо увагу, що у зв’язку із надзвичайно стислими термінами формування списків виборців, встановленими положеннями Закону України «Про вибори народних депутатів України», відповідні заяви мають подаватися виборцями заздалегідь.
Форми заяв розміщено на веб-сайті МЗС України у розділі «Консульські питання. Голосування громадян України за кордоном» за адресою: http://www.mfa.gov.ua/37689.htm.
 У день голосування зміни до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці можуть вноситися виключно шляхом виправлення неточностей і технічних описок, і не передбачається внесення до них нових виборців.
Генеральне консульство України в Чикаго