Свій до свого по своє

0
790

67-і річні Загальні збори Українсько-Американської федеральної кредитової спілки “Самопоміч” відбулися в неділю, 18 березня 2018 р., в головному бюро Kредитівки в Чикаго й одночасно в Нью-Джерсі, в Українсько-Американському культурному осередку Нью-Джерсі у Виппані, де міститься філія Кредитової спілки.
У Нью-Джерсі віце-президент дирекції Ігор Ляшок відкрив збори східних філій Кредитової спілки і попросив отця Степана Білика з парафії Івана Хрестителя у Виппані прочитати молитву. О 2-ій годині розпочалася вiдеoтрансляцiя мiж збoрами у Чикаго та Виппанi. До зали в Чикаго увійшли ветерани з прапорами,  пролунали національні гімни.
Опісля президент дирекції д-р Михайло Р. Кос офіційно відкрив 67-і річні Загальні збори УАФКС “Самопоміч”, щиро вітаючи присутніх членів Кредитової спілки. Отець Іван Лимар з катедри св. Володимира у Чикаго (УПЦ в США) прочитав молитву та побажав присутнім Божого благословіння та успіху в нарадах. Хвилиною мовчання було вшановано усіх членів “Самопомочі“, які відійшли у вічність.
Президент дирекції представив членів ради директорів, дорадчої ради Нью-Джерсі, кредитового комітету і контрольної комісії. Опісля д-р Кос представив порядок нарад. Віктор Войтихів, секретар дирекції, прочитав протокол з минулорічних Загальних зборів. Далі були звіти членів дирекції. Першим до мікрофону підійшов президент дирекції.
Д-р Кос у своїй промові розказав, що стародавня китайська приповідка говорить: “щоб ви жили у цікавих часах”. Ми всі можемо погодитися, що минулий рік був цікавий. Між важливими подіями минулого року дві виділяються. По-перше, у січні 2017 року відбулася інавґурація нового Президента Сполучених Штатів Америки. По-друге, збільшилася ядерна напруга між США та Північною Кореєю.
Чи ви погоджуєтеся, чи ви не згідні з Президентом, залишається факт, що його політика і політика його адміністрації впливатимуть на кожного з нас. Нещодавно прийняті зміни до федерального податкового закону торкнуться кожного платника, забезпечуючи різке зменшення податків для бізнесів і багатих людей та більш скромну допомогу середнім і малозабезпеченим сім’ям. Рішення адміністрації надати Україні певні види зброї буде теж опосередковано впливати на нас – як американців українського походження.
Для економіки США 2017 рік був дуже позитивний. Індекс “Standard and Poor’s 500”, показник вартості фондового ринку, виріс до рівня, що не існував від 2013 р. Інвестори на фондовій біржі (Wall Street) скористали з рекордно зростаючих позицій у 2017 р.
У США в 2017 році створено понад два мільйони робочих місць. Велика кількість цих позицій були з гідною оплатою, на повні робочі години та з пільгами. Середня погодинна оплата праці зросла до кінця грудня 2017 р. до $26.63. Заробітна платня у 2017 р. зросла на 2.5%. Безробіття залишилося відносно низьке. Рівень безробіття у США знизився до 4.1%. Більшість економістів вважають безробіття, яке наближається до 4%, як повну зайнятість. Однак у тих штатах, де наша Кредитова спілка діє, рівні безробіття були дещо вищі: 5.1% у Нью-Джерсі та 4.9% в Іллінойс. Це є політичні й економічні обставини, в яких Кредитова спілка діяла у 2017 році. З приємністю повідомляю, що фінансові показники праці Кредитової Спілки були вагомі, як видно з цифр, наведених у цьому фінансовому звіті. Ці успіхи у більшій мірі завдяки довірі наших членів. Слід також зазначити, що на громадські потреби Фундація “Самопоміч“ під головуванням Орести Фединяк у 2017 р. виділила $500,000 дол. Зі своїх цьогорічних прибутків Кредитова спілка зробила внесок у Фундацію “Самопоміч” у розмірі $2,100,000.
Членство Кредитової спілки зросло до 20,810 на кінець 2017 року.
Ці цифри вказують на добре керовану, високопрофесійну установу. Більшість наших успіхів завдячую праці нашого президента установи і виконавчого директора Богдана Ватраля та його співробітників. Складаю їм щиру подяку за взірцеве виконання праці.
Одночасно дякую членам ради директорів, дорадчої ради Нью-Джерсі, кредитового комітету і контрольної комісії за їх відданість нашій установі.
Нехай Господь Бог благословить кожного з вас, Сполучені Штати Америки і нашу Україну.
Президент установи і виконавчий директор Богдан Ватраль підкреслив кілька важливих моментів у своєму звіті, а саме:
Чистий прибуток УАФКС “Самопоміч” у 2017 р. становив $2,166,358. Це збільшило резерву до 95,9 млн. дол. Капітал Кредитової спілки, як відсоток від активів, становив понад 20%, внаслідок чого “Самопоміч” увійшла до списку найбільш стабільних фінансових установ у США. Активи нараховують $485,118,310. Сума позик зросла до $219,574,610. Інвестиції – до 207 млн. дол. Ощадності наших членів збільшилися до 386 млн. дол, а членство збільшилось до 20,810. Щоб виконати свої зобов’язання перед громадою, було створено Фундацію “Самопоміч“, головою якої є Ореста Фединяк. “Фундація Самопоміч“ відповідає за доброчинні датки на різні громадські цілі. У 2017 р. установа додала $2,100,000 До Фундації “Самопоміч“, що дасть можливість збільшити у 2018 р. підтримку нашій громаді, щоб вона і надалі розвивалась і процвітала. І це все стало можливим, знову ж таки, завдяки довірі та підтримки членів “Самопомочі“.
Рада директорів зосереджує свою увагу на ефективному обслуговуванні членів та стабільному фінансовому зростанню, оскільки ми перш за все є фінансовою установою. Установа постійно перевіряється Контрольною комісією (Supervisory Committee) та федеральними ревізорами (National Credit Union Administration). Я хочу з приємністю повідомити, що перевірки підтвердили і визнали правильність наших фінансових звітів та визнали УАФКС “Самопоміч” однією з найстабільніших фінансових установ у США.
Останніми роками ми укріплюємо та покращуємо обслуговування наших членів, ми розширюємо наші мережі обслуговування. Спосіб обслуговування наших членів останніми роками швидко змінюється і члени надають перевагу фінансовим послугам через мережу інтернет та з мобільних пристроїв. У майбутньому нам неохідно збільшити наш ріст у членстві, у позичках, у вкладах. Перед нами сьогодні стоять складні питання, як закріпити нашу майбутність, беручи до уваги зміни в обслуговуванні, асиміляційний процес, і нашу конкуренцію. Дирекція і правління стратегічно перевіряє всі наші можливості для покращення і поширення операцій. Ми перевіряємо ефективність праці, наші послуги, наші філії, наші години урядування та доступ до наших послуг через комп’ютер і з мобільного телефону. Нашою метою як української фінансової установи, створеної українською громадою у 1951 році, є створити такі обставини, щоб члени могли якнайкраще користати з наших довголітніх прибутків, не ризикуючи нашим капіталом. Я вірю, що ми знайдемо той ключ і наші члени будуть задоволені і громада скористає.
Закінчуючи звіт, дозвольте мені особисто подякувати членам ради директорів під вмілим керівництвом д-ра Михайла Р. Коса, членам кредитового комітету під вмілим проводом Уляни Гриневич, членам контрольної комісії та дорадчому комітетові Нью-Джерсі під проводом Богдана Вруського за їхню працю на громадських засадах на користь нашої установи та української громади. Я вдячний нашим віце-президентам Петру Ільницькому, Тані Лабі, Ліді Свитник, Івану Буряднику нашому фінансовому директору Віталію Кутньому, керівникам філій Олександрі Косогор, Ірині Егні, Олі Ільницькій, Михайлові Козюпі, Оксані Казанівській і Олені Тхорик; головам відділів і всім працівникам установи, які сумлінно виконують свої професійні обов’язки. Завдяки дружній співпраці ми змогли досягти теперішнього стабільного стану. Сердечно дякую! Складаю щиру подяку всім нашим членам, нашим українським церквам, організаціям, установам та всій українській громаді за довір’я, за підтримку і співпрацю із своєю фінансовою установою. З вашою подальшою підтримкою і довір’ям та співпрацею ми будемо далі працювати, щоб знайти правильний ключ, який дасть нам можливість ще більше вам допомогти. Це допоможе українській діаспорі захистити нашу культуру, спадщину та нашу економічну майбутність. Наше майбутнє – у ваших руках. Ми будемо і надалі дотримуватись принципів послуги, безпечності і стабільності, бо це є ваша установа.
Опісля Уляна Гриневич прочитала звіт кредитового комітету, який перевіряє та ухвалює надання позик членам Кредитової спілки. Таким чином, члени Кредитової спілки можуть стати домовласниками, купити прибуткове майно, підприємства, автомобілі й придбати VISA® кредитні картки. Всі позики ухвалюються згідно з федеральними законами, правилами NCUA та ухвалами ради директорів Кредитової спілки. У 2017 р. кредитовий комітет ухвалив 638 позик на суму $55,181,810 дол. Уляна Гриневич подякувала членам комітету за посвяту та ретельність у виконанні їхніх дуже важливих обов’язків та всім працівникам відділів членських послуг і позик – за співпрацю.
За працю контрольної комісії звітував Богдан Вруський. Контрольна комісія забезпечує ефективність внутрішнього контролю, стежить за акуратною і вчасною підготовкою бухгалтерських і фінансових звітів та гарантує правильне введення вказівок ради директорів. Комісія відповідає за проведення річної перевірки, наймання CPA фірми, несподіваних перевірок готівки, документів й уповноважень. У 2017 році державнi ревiзори NCUA зробили висновок, що Кредитова спілка є фінансово надійною і прибутковою. CPA фірма Doeren Mayhew провела річну перевірку фінансових звітів із висновком, без застережень, що звіти “Самопомочі” докладно відповідають діяльності й фінансовому стану Кредитової спілки.
Питань і зауваг до звітів не було, і голова контрольної комісії пропонував уділити членам дирекції заслужену абсолюторію, яку було прийнято одноголосно.
Номінаційна комісія запропонувала таких членів до ради директорів: Оресту Фединяк, Михайла Р. Коса, Ігоря Ляшка. Збори одноголосно утвердили номінації.
Далі Богдан Ватраль прочитав пропонований бюджет на 2018 рік, який принято одноголосно.
Пiсля звiтнo-вибoрчoï частини зборів, віце-президент Ігор Ляшок у Виппані подякував усім присутнім за участь i закрив симулькаст-трансляцiю. Д-р Михайлo Р. Кoс попрощався з усiма зiбраними учасниками зборів у Виппанi та продовжив збори в Чикаґо. Далі були привітання громадських установ.
Любомир Климкович привітав збори від Товариства українців Америки “Самопоміч“. Подякував членам ради директорів за корисну працю і побажав подальшої успішної праці на користь української громади.
Голова ЦУКА Орися Бурдяк від імені усіх українських кооперативів США та Українського кооперативного агентства привітала Збори. Вона зазначила, що УАФКС “Самопоміч” належить до однієї з перших українських кредитових кооперативних фінансових інституцій на теренах США. Вже понад 67 років Кредитова спілка працює для добра української громади, задовільняючи усі її потреби. Пані Бурдяк подякувала Кредитовій спілці за добру працю та побажала членам “Самопомочі“, її провідникам та працівникам щастя, злагоди, добра та подальшого фінансового процвітання.
Отець Іван Лимар від імені громади парафії св. Володимира в Чикаго УПЦ в США та Школи українознавства при катедрі подякував за довгі роки співпраці, за постійну підтримку і допомогу. Побажав “Самопомочі“ Божого благословення, зростати у членстві, у прибутках на благо української громади.
Парох св. Володимира і Ольги в Чикаґо УГКЦ о.-крилошанин Олег Кривокульський від імені усіх отців душпастирів, усіх парафіян та прихожан собору подякував Касі “Самопоміч“, дирекції за довголітню підтримку і побажав установі Божого благословення, наснаги у праці та подальшого процвітання усій українській громаді на славу Божу.
Президент Українського інституту модерного мистецтва в Чикаґо Мотря Мельник від імені дирекції та управи інституту склала найщиріші вітання дирекції, управі та працівникам єдиної української фінансової установи в Чикаґо з нагоди проведення 67-х річних Загальних зборів. “УАФКС “Самопоміч“ та Фундація “Самопоміч“ протягом усього свого існування ставила перед собою завдання зберегти свої прадідівські корені, мову, культуру, підтримувати культурні зусилля громади і це уможливило успішний розвиток культурних інституцій громади. Складаємо щиру подяку за вашу моральну та фінансову підтримку протягом довголітньої співпраці. Особливу подяку складаю за підтримку виставки “П’ять елементів війни“, що відбулась у серпні 2017 р. Виставку відвідало понад 2000 осіб, що дало можливість донести світові правду про війну, яка триває на сході України. Складаємо щиру подяку та бажаємо успіхів у всіх напрямках вашої праці.“
Андрій Дурбак від імені парафії св. Йосифа Обручника УГКЦ в Чикаго склав щиру подяку установі “Самопоміч“ і Фундації “Самопоміч“, без якої не було б можливим розвинути багато ініціатив і програм при парафії (фестиваль “Юктоберфест“, “Фонд захисту героїв“, Школа танцю “Вишиванка“, Школа гопака, дитяча студія “Диво“, поетичний театр “Істина“, і “Рідна школа“), яка росте кожного року.
Андрій Дурбак склав привіт також від імені Фундації UYCO, що опікується Домівкою та Оселею та від Фундації «Побратимів» щиро дякую за підтримку змагання з ґольфу, яке організовує кожного року Пластовий курінь “Побратими“ фонди з якого ідуть у “Побратимський фонд“, а звідти на усілякі пластові програми, зокрема, на підтримку пластунам та їх сім’ям, що постраждали у ході воєнних дій в Україні.
Андрій Косовський від імені членів та управи СУМ осередок ім. М. Павлушкова в Чикаго привітав збори та подякував дирекції, управі та працівникам за успішно проведену працю в нашій українській громаді. Особлива подяка за підтримку осередку СУМ у Чикаго упродовж останнього року, як і в минулих роках, завдяки якій СУМ осередок ім. М. Павлушкова може активно служити своїй українській громаді. При осередку функціонують два відділи – “Одеса“ в українській околтиці м. Чикаго та “Тамараюполь“ при парафії св. Йосифа Обручника УГКЦ. Також осередок пишається своїм хором, який бере участь майже у всіх подіях громади та своєю СУМівською оселею “Бескид“ у Барабу, Вісконсен, де наші діти таборують і громада відпочиває. “Ваша підтримка – не тільки фінансова, але й моральна – додає заохоту нашим виховникам у їх праці з юнацтвом. Щиро дякуємо за це і бажаємо успіхів установі і дирекції у їхній праці. Остаємось з пошаною до вас та сумівським привітом – честь України готов боронити!“
Володимир Гончаров від імені управи і членів СУМ осередку ім. Дмитра Вітовського у Палатайні привітав збори. “Самопоміч“ підтримує українську етнічну тривалість, надає безперервну стабільність нашій громаді. Завдяки вашій фінансовій допомозі, наш сумівський осередок працює над вихованням української молоді та надає громаді м. Палатайн український зміст і дух. Крім ройових сходин, таборування сумівців, при осередку діє Школа українознавства, танцювальний ансамбль “Іскра“. Щиро дякуємо за фінансову і моральну підтримку у нашій праці.Щасти вам Боже! З сумівським привітом – Честь України готов боронити!“
Леся Стасюк від імені усіх парафіян та духовних наставників парафії Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у Палатайн УГКЦ привітала збори і подякувала “Самопомочі“ за провідну роль, яку відіграє кредитова спілка. “Крім фінансових послуг, “Самопоміч“ є тим місцем, що єднає нашу громаду без огляду на політичні, релігійні чи особисті переконання. Хай Господь благословить дирекцію, управу і всіх членів добробутом, достатком і миром.“
Роксана Маркевич від імені членів та управи УСО “Пласт“ у Чикаго подякувала Кредитовій спілці за підтримку, за присутність на пластових святах і за довір’я до праці організації. Усі присутні мали змогу почути особисто записи привітань та побажань від наймолодших пластунів з нагоди загальних зборів.
Михайло Р. Кос запросив до слова особу, яка зі слів президента дирекції є справжньою “знахідкою – діамантом“ для нашої української громади в Чикаго, яка вже кілька років робить чудову роботу, докладає усіх зусиль, для блага і розвитку Катедральної школи св. о. Миколая – директора школи Анну Сіріллі. Під вмілим керівництвом пані Анни школа “звелась на ноги“, знайшла багато нових маленьких і вдячних вихованців. Приносимо за її працю, щиру подяку і визнання!
У своїй промові Анна Сіріллі подякувала “Самопомочі“ за допомогу, яку вона продовжує надавати Катедральній школі св. о. Миколая. Рік, що минув теж не був винятком, школа отримала від Фундації “Самопоміч“ $25,000 фінансової допомоги, а також грошову допомогу студентам. Анна Сіріллі від імені вихованців школи, їхніх батьків, працівників школи склала щиру подяку “Самопомочі“ за фінансову і моральну підтримку.
Єпископ Української Греко-Католицької єпархії св. Миколая владика Венедикт навів присутніх на такі роздуми: “…Уявім собі на хвилинку, як виглядала би наша громада без УАФКС “Самопоміч”.Напевно, було би дуже трудно і дуже сумно… “Самопоміч“ підтримує, допомагає… Особливо це відчувають на собі нові іммігранти. Кредитова спілка несе своє особливе завдання і покликання в українській громаді. Навіть сама назва установи, яку свого часу дали їй її засновники – “Самопоміч“ розкриває її сутність і значення у громаді. Тож дякуємо Богові за те, що ми всі маємо “Самопоміч“, а Кредитовій спілці бажаю і надалі продовжувати творити побільше добра для громади“.
Від імені головної управи ОЖ ОЧСУ і 4-х відділів, які існують на теренах Чикаґо і околиць, Христя Верещак мала приємність привітати збори та склала признання дирекції, управі та працівникам за вміле крівництво. Завдання організації поширювати у світі правдиву історію України та сучсний стан подій в Україні. Пані Христя подякувала Фундації та Кредитовій спілці “Самопоміч“ за прихильність і підтримку, особлива подяка складається за дарунок організації при відзначенні її 50-ліття створення, яке відбулось у грудні 2017 р, а також за підтримку розповсюдження книжки Ольги Мак “Каміння під косою“.
Почесний член дирекції Іван Павлик від імені управи і членів 8-го відділу ООЧСУ в Чикаґо висловив привітання з нагоди зборів та побажав подальших успіхів на благо української громади.
Лідія Ткачук, президент Українського національного музею в Чикаґо у своєму привітанні від імені управи і членів музею відмітила, що Кредитова спілка об’єднує активних людей, які своєю професійною та суспільною працею здобули авторитет у нашій громаді. Пані Лідія подякувала за багаторічну підтримку УНМ, завдяки якій, музей успішно реалізує та впроваджує різні цікаві проекти та виставки, зберігаючи і поширюючи українську культуру, мову, традиції, ідентичність у діаспорі. Вона побажала кредитовій спілці плідної праці, творчих успіхів, мудрих рішень, необмежених можливостей, стрімкого розвитку та процвітання. Керівникам – сил в їх надхненній праці для забезпечення стабільної і надійної та безпечної діяльності фінансової установи, якою їм випала честь управляти.
Марта Фаріон від імені Києво-Могилянської Фундації в Америці, Києво-Могилянської академії в Києві та особисто від президента Києво-Могилянської академії д-ра Андрія Малишевича, колишнього посла США в Україні, теперішнього голови ради директорів Києво-Могилянської Фундації Америки Вільяма Грін Міллера сердечно подякувала Фундації та Кредитовій спілці “Самопоміч“ за довгі роки підтримки. Тож підтримуючи освітню фундацію, “Самопоміч“ докладається до розбудови України, адже гасло академії – “Будуємо Україну разом – через освіту!“ Даток складений “Самопоміччю“ на Києво-Могилянську Фундацію у минулому році був переданий академії на впровадження комунікаційних електронних мереж та інноваційних технологій. Пані Марта передала Кредитовій спілці подарунок від академії – 500-гривневу купюру із зображенням Києво-Могилянської Академії. Як віце-президент УККА Марта Фаріон від імені управи та членів УККА, відділ Іллінойс склала своє признання “Самопомочі“ за допомогу та фінансову підтримку у проведенні фестивалю “Українські дні“, різноманітних зустрічей та імпрез.
Христина Жук від імені танцювального ансамблю в Чикаґо “Громовиця“ подякувала Кредитівці та Фундації за довголітню співпрацю та розповіла про враження танцюристів з минулорічних виступів перед українською еміграцією в Іспанії.
З привітаннями на зборах “Самопомочі” виступили також: о. Володимир Мельник, ректор УКК в о. Богдан Налисник, Роман Яцковський – від імені УГО “Помаранчева Хвиля”. Віктор Войтихів прочитав список письмових привітів: від парафії св. Софії УПК КП та Енциклопедії української діаспори.
Владика Венедикт закрив збори загальною молитвою.
Новообрана управа Українсько-Американської федеральної кредитової спілки “Самопоміч” конституювалася в такому складі: Михайло Р. Кос – президент дирекції, Богдан Ватраль – виконавчий директор і президент установи; Ігор Ляшок, Ореста Фединяк, і Олег Караван – віце-президенти дирекції; Віктор Войтихів – віце-президент і секретар дирекції; Христина Козій, Іван Огаренко і Роман Яцковський – члени дирекції; Іван Павлик – почесний член дирекції.
На веб-сторінці Каси, www.selfreliance.com, у категорії Community Photos поміщені фотографії з 67-их Загальних зборів Українсько-Американської федеральної кредитової спілки “Самопоміч”. Найновіші інформації “Самопоміч” розміщує на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
–    Прес-служба Кредитівки “Самопоміч”