Contemporary Ukrainian Graphics at the Turn of the XX/XXI Century

0
716

У центрі уваги проекту Contemporary Ukrainian Graphics at the Turn of the XX/XXI Century – різноманітність української друкованої графіки за її способами виразності, графічними техніками та сюжетності. Проект представляє фактично три генерації графіків з окремих мистецьких осередків, які не лише перейняли традицію попередньої епохи, а й сформували власну унікальну мистецьку мову.
Місія проекту – популяризація графічного мистецтва України, його лаконічної, тонкої, абстрактної мови, та демонстрація його трансформації за останні 40 років – у переломну та визначальну для України добу.
Проект представляє роботи митців основних графічних центрів – Києва, Львова та Харкова, які сформувались під впливом багатьох культурних, геополітичних, соціальних важилів, а також роботи представників інших мистецьких осередків, в яких формувалися власні погляди та знаходила самобутній розвиток графіка.
Незважаючи на приналежність до певної мистецької школи та поглядів, митці різних осередків продовжують працювати в багатьох техніках  – як в класичному офорті, так і техніках акватинти, лінориту, літографії, мецо-тинто, монотипії, сухої голки, використовують авторські техніки або «нові» для українського мистецтва техніки, зокрема, японської техніки мокуліто, всі з яких будуть представлені в рамках виставки.
Також у якості матеріалу та простору для графічних рішень виступає не тільки папір, але й тканина, метал, дерево. Сьогодні графічна робота часто стає стартом для подальшого її життя, знаходячи перевтілення у сценографії, анімації, відеоарті та ін., приклади чого також будуть представлені у рамках виставки.
Проект проводиться за сприяння Генерального Консульства України в Чикаго та ГО «Cкульптурний Цех».